Beschermingsbewind

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Geen wachtlijst

Zodra de aanmelding binnen is wordt binnen 5 dagen een afspraak gepland.

Extra bescherming

De schuldeisers zijn voortaan verplicht zich te melden bij de betreffende bewindvoerder, aangezien deze voortaan over het vermogen gaat.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact staat bij ons voorop!

Beschermingsbewind is oorspronkelijk een maatregel die bedoeld is voor volwassenen die door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of door het hebben van schulden, moeite hebben om hun eigen financiële huishouden zelfstandig te regelen. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van uw vermogen. Onder ‘beschermen’ valt onder andere dat we ons best doen om bijvoorbeeld beslaglegging te voorkomen, maar ook dat we in de gaten houden of bepaalde (extra) uitgaven wel gedaan kunnen worden.

Indien u besluit om gebruik te maken van onze diensten, zullen we een aantal zaken voor u regelen. Er wordt een budgetplan opgesteld aan de hand van de inkomsten en uitgaven. Als er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, wordt er gekeken naar wat er moet veranderen om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt, maar uiteindelijk beslist de bewindvoerder. Er zal wel altijd uitleg volgen over waarom een beslissing wordt genomen.

Daarnaast worden er twee bankrekeningen voor u geopend: een beheerrekening en een leefgeldrekening. De beheerrekening zal gebruikt worden voor de inkomsten en vaste lasten, de leefgeldrekening is voor uw eigen gebruik; hierop ontvangt u uw wekelijkse huishoudgeld.

Al uw post zal bij ons terechtkomen, zodat dat we op de hoogte zijn van alle inkomsten, vaste lasten en eventuele schulden.

Werkwijze van De toereikende Hand

Indien u, of uw zorgverlener, contact met ons opneemt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin we u uitleggen wat we precies doen en wat wij voor u kunnen betekenen. In de uitnodiging vragen wij u alvast een overzicht te maken van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Als er van beide kanten motivatie is om de samenwerking aan te gaan, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin een aantal formulieren worden ingevuld, zoals het verzoek voor onderbewindstelling dat naar de rechtbank wordt gestuurd. Een bewindvoerder wordt namelijk door de rechter toegewezen. Zodra de rechter het verzoek goedgekeurd heeft, ontvangt u een beschikking waarin staat dat u onder bewind staat en bij wie.

Nadat de beschikking binnen is, kunnen wij u beheer- en leefgeldrekening bij uw bank aanvragen. Zodra deze rekeningnummers bij ons bekend zijn, zullen we alle instanties, waar u iets mee van doen heeft een bericht sturen over de onderbewindstelling. Langzaam maar zeker zullen we op deze manier een overzicht krijgen van alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.

Wie controleert de bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder wordt gecontroleerd door de kantonrechter. Bij de aanvang van het bewind moet de bewindvoerder een zogenoemde ‘boedelbeschrijving’ aan de kantonrechter afgeven. Dit is de beschrijving van uw financiële situatie op de datum die op de beschikking van de rechtbank staat. De boedelbeschrijving moet in principe door u worden ondertekend als teken dat deze door u is ingezien en goedgekeurd. Daarna wordt de beschrijving naar de kantonrechter gestuurd.

De bewindvoerder moet vervolgens ten minste eenmaal per jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Dit houdt in dat de kantonrechter een financieel overzicht ontvangt, waarin aangegeven wordt wat er het afgelopen jaar met uw financiën is gebeurd.

In onderstaand filmpje van rechtspraak.nl kunt u zien hoe het bewind in zijn werk gaat.

Heeft u zorgen en stress over uw financiën?
Blijf er niet mee rondlopen en neem contact met ons op.